O DSS

Društvo slovenskih skladateljev (DSS) je prostovoljno strokovno združenje skladateljev in muzikologov.  Ustanovljeno je bilo 22. decembra 1945.

KRATKA ZGODOVINA
Slovenski skladatelji so se pred ustanovitvijo DSS povezovali le v bolj ali manj enotne skupine. Za izvedbe in tisk njihovih del so skrbele nekatere pomembne kulturne ustanove in revije tistega časa: Glasbena matica (1872-1945), Novi akordi (1901-14), Pevec (1921-38), Zbori (1925-34) in Nova muzika (1928).

V začetku tridesetih let 20. stoletja so se nekateri skladatelji, med njimi tudi Slavko Osterc, vključili v mednarodno združenje za sodobno glasbo ISCM ter začeli sistematično skrbeti za pravno zaščito in predstavitev slovenskih skladateljev. Ustanovitev Društva slovenskih skladateljev je našim glasbenim ustvarjalcem odprla nove možnosti; sprva je DSS skrbelo za izvajanje novonastalih del, od leta 1954 pa je z ustanovitvijo založniške hiše Edicije DSS svoje delovanje razširilo tudi na področje založništva in se povezalo z drugimi evropskimi založbami. Od leta 1966 je s prekinitvami izhajal tudi bilten DSS.
Od leta 1991 DSS deluje kot samostojno društvo; danes šteje 114 članov, med katerimi so tudi v tujini živeči slovenski skladatelji. V okviru društva delujejo tudi  sekcije s področij različnih glasbenih zvrsti: Sekcija za sakralno glasbo (1999), Klub mladih skladateljev (2000), Sekcija za jazz in zabavno glasbo (2001), Sekcija za zborovsko glasbo (2001), Sekcija za didaktično glasbo (2002) in Sekcija za elektroakustično glasbo (2002).

DOSEDANJI PREDSEDNIKI DSS
Karol Pahor, Matija Bravničar, Vilko Ukmar, Danilo Švara, Uroš Krek, Dane Škerl, Bojan Adamič, Pavel Mihelčič, Janez Gregorc, Marko Mihevc, Jani Golob, Tomaž Habe in Nenad Firšt.

Delovanje DSS podpirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana.

ISCM - DSS © 2014 izdelava spletne strani